در جفت ارز یورو به دلار، پس از آنکه قیمت نسبت به توافق اولیه برای دولت ائتلافی آینده آلمان واکنش صعودی داشت با انتشار نتایج اولیه انتخابات ایتالیا به موج نزولی بازگشته است

در جفت ارز یورو به دلار، پس از آنکه قیمت نسبت به توافق اولیه برای دولت ائتلافی آینده آلمان واکنش صعودی داشت با انتشار نتایج اولیه انتخابات ایتالیا به موج نزولی بازگشته است. در حال حاضر و احتمالا در انتهای شمارش حزب پوپولیست و ضد اتحادیه اروپای 5 ستاره پیشتاز است و هرچند نمیتواند به تنهایی دولت را تشکیل دهد اما شانس بالایی وجود دارد که دولت بعدی ایتالیا ضد مهاجرت و ضد اتحادیه باشد و بهمین دلیل تقاضا برای یورو در بازار کاهش داشته و احتمال اول کاهش بیشتر در میان مدت خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.