در جفت ارز یورو به دلار، گزارش مثبت دیروز بانک مرکزی اروپا احتمال کاهش سیاست های انبساطی را در آینده افزایش داد

در جفت ارز یورو به دلار، گزارش مثبت دیروز بانک مرکزی اروپا احتمال کاهش سیاست های انبساطی را در آینده افزایش داد و تقاضا برای یورو در بازار افزایش یافت که موجب شده است قیمت در محدوده خط روند صعودی میان مدت قرار گیرد و در ادامه واکنش قیمت نسبت به این محدوده تعیین کننده خواهد بود. در بلند مدت سطح 1.2210 خط گردن الگوی برگشتی دوقلوی سقف است و واکنش قیمت نسبت به این سطح تعیین کننده خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.