در حالی که بامداد امروز آمار بسیار مثبتی از شرایط اشتغال استرالیا اعلام گردید که نشان می داد بیش از

در حالی که بامداد امروز آمار بسیار مثبتی از شرایط اشتغال استرالیا اعلام گردید که نشان می داد بیش از 50 هزار شغل جدید در ماه گذشته در این کشور ایجاد شده است اما اثر آن بر بازار کوتاه مدت بود و قییمت با صعود و رسیده به میانیگن 200 در تایم چهارساعته و سطح بالای چنگال اندروز میان مدت دوباره به موج نزولی بازگشته است و احتمال اول در میان مدت ادامه روند نزولی قیمت خواهد بود.  سطح حمایت ماژور بعدی در میان مدت 0.7310 خواهد بود که کمترین برابری قیمت در بیش از یکسال و نیم اخیر است و واکنش قیمت نسبت به این سطح حمایتی تعیین کننده روند آینده خواهد بود. در بلند مدت نیز شرایط به همین صورت است و قیمت بعد از یک اصلاح میان مدت به این سطح حمایتی نزدیک شده است. درکوتاه مدت اما قیمت یک نزول شارپی و بسیار پر زاویه در ساعات اخیر داشته است و احتمال اصلاح قیمتی و زمانی در محدوده 0.7360 وجود دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.