در حالی که قیمت در میان مدت همچنان در یک کانال صعودی در حرکت است اما

در جفت ارز دلار به ین، در حالی که قیمت در میان مدت همچنان در یک کانال صعودی در حرکت است اما در کوتاه مدت در شرایط اصلاحی قرار گرفت که با پایان اصلاح و با رسیدن به میانگین میان مدت 89 در تایم فریم چهارساعته به موج صعودی بازگشته و احتمال اول در کوتاه مدت و میان مدت ادامه موج صعودی خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.