در شاخص داوجونز، اقدام دولت آمریکا برای امضای سیاستهای جدید تعرفه ای برای واردات از کشور چین بازار را تحت تاثیر قرار داده و

در شاخص داوجونز، اقدام دولت آمریکا برای امضای سیاستهای جدید تعرفه ای برای واردات از کشور چین بازار را تحت تاثیر قرار داده و بدلیل فضای ریسکی و احتمال ایجاد جنگ تجاری تقاضا را در بورس های بین المللی کاهش داده است. سطح حمایتی 24577 واحدی با اعتبار شکسته و احتمال اول در میان مدت ادامه روند نزولی خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.