در شاخص داوجونز، در ادامه حرکت نزولی و در آستانه اعمال تعرفه های گمرکی دولت آمریکا برای مراودات اقتصادی با چین

در شاخص داوجونز، در ادامه حرکت نزولی و در آستانه اعمال تعرفه های گمرکی دولت آمریکا برای مراودات اقتصادی با چین، شاخص ابر کومو را در تایم فریم چهارساعته به سمت نزول شکسته و در شرایط اصلاح و پولبک کوتاه مدت قرار دارد و احتمال اول در میان مدت ادامه روند نزولی خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.