در شاخص داوجونز، در حالی که امشب آقای ترامپ امضای تعرفه های جدید برای واردات چین را در برنامه دارد، شاخصی روندی نزولی دارد و

در شاخص داوجونز، در حالی که امشب آقای ترامپ امضای تعرفه های جدید برای واردات چین را در برنامه دارد، شاخصی روندی نزولی دارد و درمیان مدت احتمال اول ادامه این روند خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.