در شاخص داوجونز، عدد شاخص سطح پایین چنگال اندروز صعودی و میانگین های میان مدت را شکسته و روندی نزولی یافته که در واکنش به تشدید احتمال ایجاد جنگ تجاری در بازارهای بین المللی بوده است و احتمال

در شاخص داوجونز، عدد شاخص سطح پایین چنگال اندروز صعودی و میانگین های میان مدت را شکسته و روندی نزولی یافته که در واکنش به تشدید احتمال ایجاد جنگ تجاری در بازارهای بین المللی بوده است و احتمال اول در میان مدت ادامه روند نزولی در شاخص اصلی بورس نیویورک خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.