در شاخص داوجونز، همچنان نوسانات با دامنه بالایی در جریان هستند

در شاخص داوجونز، همچنان نوسانات با دامنه بالایی در جریان هستند . در حال حاضر و با پایان تعطیلی موقت دولت فدرال آمریکا در بامداد جمعه، و کاهش جریانات ریسکی در بازار، تقاضا برای سهام ها افزایش یافته و قیمت در شرایط اصلاحی در حرکت است و احتمال اول در کوتاه مدت ادامه حرکت صعودی شاخص خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.