در شاخص داوجونز، پس از تغییر روند میان مدت شاخص و بازگشت به روند صعودی ، در حال حاضر و در کوتاه مدت قیمت در شرایط اصلاح زمانی

در شاخص داوجونز، پس از تغییر روند میان مدت شاخص و بازگشت به روند صعودی ، در حال حاضر و در کوتاه مدت قیمت در شرایط اصلاح زمانی و عددی در حرکت است و احتمال اصلاح و نزول بیشتر در کوتاه مدت وجود دارد. در میان مدت احتمال اول بازگشت شاخص به موج صعودی با پایان اصلاح کوتاه مدت خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.