در شاخص داوجونز، پس از نوسانات پر دامنه در چند روز اخیر و نزول شارپی شاخص ، در حال حاضر شاخص به موج صعودی بازگشته

در شاخص داوجونز، پس از نوسانات پر دامنه در چند روز اخیر و نزول شارپی شاخص ، در حال حاضر شاخص به موج صعودی بازگشته و احتمال اول در کوتاه مدت ادامه صعود شاخص خواهد بود. در میان مدت نیز عبور معتبر شاخص از سطح 24900 واحدی به معنای احتمال بیشتر در ادامه حرکت صعودی خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.