در شاخص داوجونز احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی شاخص خواهد بود

در شاخص داوجونز، در حال حاضر تقاضا به بازارهای سهام نیویورک بازگشته است و شاخص بعد از واکنش به سطح بالای ابر کومو در تایم فریم چهارساعته به روند صعودی بازگشته و احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی شاخص خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.