در شاخص داوجونز در کوتاه مدت احتمال اصلاح و نزول وجود دارد

در شاخص داوجونز، در حال حاضر تقاضا به بازارهای سهام نیویورک بازگشته است و شاخص با عبور از مقاومت 25500 واحدی، احتمال صعود در میان مدت را افزایش داده است. در کوتاه مدت احتمال اصلاح و نزول وجود دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.