در شرایطی ساعات پایانی ریاست جمهوری چهارساله دونالد ترامپ سپری می شود، که فعالین تا حدودی نگران برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن و واکنش های احتمالی طرفداران ترامپ هستند

در شرایطی ساعات پایانی ریاست جمهوری چهارساله دونالد ترامپ سپری می شود، که فعالین تا حدودی نگران برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن و واکنش های احتمالی طرفداران ترامپ هستند، اما احتمال حرکات جدی خشونت آمیز کاهش یافته و نگرانی ها به حداقل رسیده و بازار در انتظار زمان تحلیف و تغییر قدرت در ایالات متحده آمریکاست. با توجه به بسته بزرگ جدید حمایتی که دولت بایدن معرفی کرده است، احتمال اول در میان مدت افزایش تقاضا در بازار های مالی و سهام خواهد بود و این موضوع می تواند موجب حرکت صعودی شاخص در میان مدت باشد. در حال حاضر احتمال اول در کوتاه مدت و میان مدت ادامه روند صعودی است و سطح مقاومتی تاریخی 31260 در برابر صعود بیشتر شاخص قرار دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.