در شرایطی که امروز بانک های آمریکا ، چین و کانادا تعطیل هستند، کاهش قابل توجه در آمار های کرونایی

در شرایطی که امروز بانک های آمریکا ، چین و کانادا تعطیل هستند، کاهش قابل توجه در آمار های کرونایی و موفقیت های نسبی واکسیناسیون در کشورهای مختلف جهان از جمله در آمریکا، موجب افزایش سطح ریسک پذیری در بازار های مالی شده و شاخص داوجونز پس از پولبک به سقف شکسته شده قبلی، به موج صعودی بازگشته و احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.