در شرایطی که امروز بانک های آمریکا و بریتانیا تعطیل هستند، شاخص های بورس هم در کوتاه مدت در یک دامنه کوچک در نوسان هستند و در شرایط اصلاح زمانی قرار دارند

در شرایطی که امروز بانک های آمریکا و بریتانیا تعطیل هستند، شاخص های بورس هم در کوتاه مدت در یک دامنه کوچک در نوسان هستند و در شرایط اصلاح زمانی قرار دارند. در میان مدت شاخص داوجونز مقاومت 34500 واحدی را شکسته و در شرایط پولبک در حرکت است و احتمال اول در میان مدت، ادامه روند صعودی با پایان اصلاح خواهد بود.

در بازار نفت و در شاخص نفت برنت، قیمت برای پنجمین بار در ماه اخیر، به مقاومت ماژور و روانی 70 دلار برای هر بشکه رسیده و واکنش قیمت نسبت به این محدوده بویژه برای تعیین روند میان مدت با اهمیت خواهد بود. در کوتاه مدت احتمال اصلاح و برگشت از این محدوده وجود دارد.

در بازار طلا، در ادامه روند صعودی و با پایان پولبک، قیمت به کانال 1900 دلاری بازگشته است و در میان مدت احتمال اول ادامه روند صعودی خواهد بود. در کوتاه مدت احتمال حرکات اصلاح قیمتی و زمانی در این محدوده وجود دارد.

در برابری یورو به دلار، در میانه روند صعودی قیمت به PRZ مقاومتی حاصل از 1.2242 و 1.2266 رسیده و در زیر این محدوده در شرایط رنج قیمتی و زمانی در حرکت است و در کوتاه مدت روند مشخصی را دنبال نمی کند و احتمال اصلاح بیشتر زمانی نیز وجود دارد، اما در میان مدت احتمال اول همچنان ادامه روند صعودی با پایان اصلاح کوتاه مدت خواهد بود.

در برابری پوند به دلار، قیمت در میانه روند صعودی برای چهارمین بار در دو هفته اخیر به PRZ حاصل از مقاومت های 1.4220 و 1.4238 رسیده و نتوانسته از این محدوده عبور کند و در شرایط اصلاح قیمتی در حرکت است و در کوتاه مدت احتمال اصلاح و نزول بیشتر قیمت وجود دارد. در میان مدت قیمت در زیر این محدوده تشکیل الگوی مستطیل داده است و واکنش قیمت نسبت به سطوح بالا و پایین این الگو با اهمیت خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.