در شرایطی که امروز در آمریکا تعطیلات بانکی بمناسبت اعلامیه آزادی خواهد بود، سطح تقاضا در بازار های CFD با کاهش همراه بوده، که می تواند

در شرایطی که امروز در آمریکا تعطیلات بانکی بمناسبت اعلامیه آزادی خواهد بود، سطح تقاضا در بازار های CFD با کاهش همراه بوده، که می تواند واکنشی تکنیکالی نسبت به سقف های چند ماهه شاخص باشد. شاخص S&P500 د رمحدوده سقف چهارده ماهه و شاخص نزدک نیز در محدوده سقف هفده ماهه خود در نوسان هستند، و بعد از صعود شارپی در هفته های اخیر، انتظار حرکات اصلاحی کوتاه مدت و میان مدت قیمتی و زمانی تقویت شده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.