در شرایطی که بدلیل اهمیت نقش شاخص تورم در تصمیمات فدرال رزرو آمریکا درباره آینده سیاست های انبساطی، فعالین بازار های مالی در انتظار اعلام شاخص تورمی هزینه های مصرف کننده

در شرایطی که بدلیل اهمیت نقش شاخص تورم در تصمیمات فدرال رزرو آمریکا درباره آینده سیاست های انبساطی، فعالین بازار های مالی در انتظار اعلام شاخص تورمی هزینه های مصرف کننده این کشور در روز پنجشنبه هستند، در نتیجه شاخص های سهام از جمله داوجونز در کوتاه مدت روند مشخصی را دنبال نمی کنند و در میان مدت در میانه یک روند صعودی، در شرایط رنج و اصلاح زمانی در حرکت هستند. شاخص داوجونز در زیر مقاومت ماژور 34857 در نوسان است و در ادامه واکنش به این محدوده تعیین کننده خواهد بود. در صورتی که فردا شاخص تورمی قیمت مصرف کننده در آمریکا بیشتر از انتظار ها اعلام شود، احتمال کاهش سیاست های انبساطی در نشست پیش روی فدرال رزرو آمریکا افزایش پیدا می کند، که این موضوع در کنار افزایش بازدهی اوراق خزانه داری می تواند موجب حرکات اصلاحی و کاهش تقاضا در بازار سهام و در نتیجه شاخص داوجونز شود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.