در شرایطی که برای دومین هفته پیاپی حق ثبت بیمه نامه برای اتومبیل های تسلا در چین با افزایش همراه بوده است، قیمت سهام تسلا در کوتاه مدت در شرایط اصلاحی قرار گرفته و در حال حاضر در محدوده مهم حمایتی 188 دلاری بسته شده است. با توجه به اینکه محدوده قیمتی

در شرایطی که برای دومین هفته پیاپی حق ثبت بیمه نامه برای اتومبیل های تسلا در چین با افزایش همراه بوده است، قیمت سهام تسلا در کوتاه مدت در شرایط اصلاحی قرار گرفته و در حال حاضر در محدوده مهم حمایتی 188 دلاری بسته شده است. با توجه به اینکه محدوده قیمتی قبل از شروع بازار 185 است، واکنش به این سطح حمایتی می تواند تعیین کننده باشد. عبور نزولی قیمت از این محدوده می تواند احتمال نزول کوتاه مدت و میان مدت قیمت را تقویت کند. در دیگر سناریو در صورتی که قیمت از محدوده مقاومتی و روانی 200 دلار به بالا عبور کند، نشانه ای از پایان اصلاح نزولی و برگشت به موج میان مدت صعودی خواهد بود. البته باید توجه شود که از نظر شرایط ریسک پذیری در بازار های سهام، با توجه به افزایش انتظارات نرخ بهره ای در آمریکا، احتمال ایجاد حرکات اصلاحی و نزولی تقویت شده است و این موضوع به نفع سناریوی اول است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.