در شرایطی که همچنان مهمترین موضوع و اخبار، مرتبط با بحران حمله نظامی روسیه به اوکراین و اثرات و تبعات آن بر بازار های مالی است، شاخص های سهام در آمریکا در شرایط اصلاح و رنج در حرکت هستند و در کوتاه مدت

در شرایطی که همچنان مهمترین موضوع و اخبار، مرتبط با بحران حمله نظامی روسیه به اوکراین و اثرات و تبعات آن بر بازار های مالی است، شاخص های سهام در آمریکا در شرایط اصلاح و رنج در حرکت هستند و در کوتاه مدت شرایط صعودی دارند، اما بدلیل شرایط ریسک گریزی در بازار، احتمال اول در میان مدت ادامه روند نزولی با پایان اصلاح کوتاه مدت خواهد بود. از نظر فاندامنتالی، در صورتی که اعلام آتش بس صورت نگیرد، همچنان ریسک گریزی در بازار باقی خواهد بود و احتمال اول نزول بیشتر قیمت در بازار سهام و در نتیجه در شاخص ها خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.