در فاصله دو هفته تا نشست فدرال رزرو و تصمیم گیری برای ادامه سیاست های هاوکیش و انقباضی و افزایش احتمالی

در فاصله دو هفته تا نشست فدرال رزرو و تصمیم گیری برای ادامه سیاست های هاوکیش و انقباضی و افزایش احتمالی 0.75 تا 1 درصدی نرخ بهره، بازار های سهام در شرایط اصلاح زمانی و قیمتی در حرکت هستند. شاخص داوجونز در یک کانال مستطیلی در محدوده 28600 تا 30500 واحدی در نوسان است، و از نظر تکنیکالی، واکنش به محدوده های گفته شده تعیین کننده است. از نظر فاندامنتالی، در میان مدت احتمال اول همچنان ادامه روند نزولی با پایان اصلاح قیمتی و زمانی خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.