در نمودار طلا، در حال حاضر طلا در محدوده حاصل از ابر کومو و میانگین های میان مدت در تایم فریم چهارساعته رنج شده است

در نمودار طلا،  در حال حاضر طلا در محدوده حاصل از ابر کومو و میانگین های میان مدت در تایم فریم چهارساعته رنج شده است و سخنرانی امروز آقای جروم پاول رییس جدید فدرال رزرو آمریکا در برابر کنگره می تواند در تعیین روند قیمت در میان مدت تاثیرگذار باشد. سطوح سقف تاریخی و با اهمیتی در قیمت های 1361، 1367 و 1375 محدوده برگشتی با اهمیتی را در برابر افزایش بیشتر قیمت طلا ساخته اند و برای عبور معتبر از این سطوح طلا نیاز به محرک های قدرتمندی مانند تغییرات مهم در NFP، یا صحبت های متمایل به سیاستهای انبساطی در سخنرانی پاول دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.