در نمودار طلا، قیمت در واکنش به اخبار احتمال افزایش تعرفه گمرکی در آمریکا و افزایش شرایط ریسکی در بازار، با رسیدن به سطح میانی چنگال میان مدت به موج صعودی بازگشته

در نمودار طلا، قیمت در واکنش به اخبار احتمال افزایش تعرفه گمرکی در آمریکا و افزایش شرایط ریسکی در بازار، با رسیدن به سطح میانی چنگال میان مدت به موج صعودی بازگشته و در آستانه عبور از خط روند نزولی و تغییر روند میان مدت قرار دارد. در حال حاضر قیمت به محدوده برگشتی حاصل از میانگین میان مدت 89 و ابر کومو در تایم فریم چهارساعته رسیده است و واکنش قیمت نسبت به این محدوده دارای اهمیت خواهد بود. احتمال اول در کوتاه مدت ادامه صعود قیمت است. نتایج انتخابات ایتالیا و پیروزی احزاب ضد اتحادیه نیز شرایط ریسکی را در بازار افزایش داده است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.