در نمودار طلا، قیمت همچنان در یک دامنه کم در شرایط رنج در حرکت است و با وجود ملاقات موفقیت آمیز

در نمودار طلا،  قیمت همچنان در یک دامنه کم در شرایط رنج در حرکت است و با وجود ملاقات موفقیت آمیز میان دولت های آمریکا و کره شمالی در سنگاپور، تغییر مهمی در روند بازار ایجاد نگردیده و بیشتر بازار در انتظار برنامه های سیاست پولی سه بانک مرکزی مهم جهان در آمریکا، اروپا و ژاپن است که اعلام این سیاست ها می تواند در بازار طلا تاثیرگذار باشد. با توجه به اینکه پیش بینی میشود این سیاست ها بیشتر بر اساس کاهش سیاستهای تسهیل پولی استوار باشد، احتمال اول ادامه روند نزولی قیمت طلا در میان مدت خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.