در نمودار طلا، هر آنچه احتمال جنگ تجاری میان آمریکا و چین کاهش می یابد و احتمال صلح در شبه جزیره کره افزایش

در نمودار طلا، هر آنچه احتمال جنگ تجاری میان آمریکا و چین کاهش می یابد و احتمال صلح در شبه جزیره کره افزایش می یابد، ریسک پذیری در بازار افزایش یافته و تقاضا برای طلا کم می شود. قیمت در یک روند شارپی و نزولی به محدوده با اهمیت حمایتی حاصل از سطح پایین چنگال اندروز و ابر کومو در تایم فریم چهارساعته رسیده است و واکنش قیمت نسبت به این محدوده تعیین کننده است. در کوتاه مدت احتمال اصلاح در این محدوده وجود دارد که با توجه به شارپی بودن نزول و احتمال تسویه در این محدوده محتمل تر است. در میان مدت احتمال اول ادامه نزول پس از پایان اصلاح خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.