در نمودار نفت خام ، قیمت در حالی که در یک روند میان مدت اصلاحی قرار دارد، در حال حاضر به سطح مقاومتی ابر کومو و میانگین های میان مدت در تایم فریم چهارساعته واکنش برگشتی داشته است

در نمودار نفت خام برنت، قیمت در حالی که در یک روند میان مدت اصلاحی قرار دارد، در حال حاضر به سطح مقاومتی ابر کومو و میانگین های میان مدت در تایم فریم چهارساعته واکنش برگشتی داشته است و احتمال اول در کوتاه مدت ادامه اصلاح و صعود خواهد بود و در میان مدت واکنش قیمت نسبت به این محدوده تعیین کننده است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.