در نمودار نفت خام برنت، قیمت سطح مقاومتی 70 دلار را شکسته و به محدوده سقف تاریخی 71.27 رسیده است که

در نمودار نفت خام برنت، قیمت سطح مقاومتی 70 دلار را شکسته و به محدوده سقف تاریخی 71.27 رسیده است که بالاترین قیمت برای هر بشکه نفت در سه سال و چهار ماه اخیر است. با توجه به اهمبت بالای این محدوده مقاومتی واکنش قیمت نسبت به آن تعیین کننده و نشان دهنده برنامه های تولید کنندگان و عرضه کنندگان بین المللی نفت برای کنترل آن در ماه های آینده خواهد بود. احتمال اول در میان مدت برگشت قیمت از این محدوده با کاهش تقاضا خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.