در نمودار نفت خام برنت امروز تغییرات ذخایر نفت خام آمریکا اعلام میگردد که می تواند بر روند عرضه و تقاضای نفت در بازار تاثیرگذار باشد

در نمودار نفت خام برنت، قیمت در ادامه حرکت صعودی به  PRZ مقاومتی حاصل از سطح 65.81، میانگین میان مدت 89 و ابر کومو در تایم فریم چهارساعته رسیده و در ادامه واکنش قیمت نسبت به این محدوده تعیین کننده است. عبور معتبر و تثبیت این عبور از این محدوده احتمال صعود قیمت نفت در بازارهای جهانی را افزایش می دهد. امروز تغییرات ذخایر نفت خام آمریکا اعلام میگردد که می تواند بر روند عرضه و تقاضای نفت در بازار تاثیرگذار باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.