در نمودار نفت خام برنت در کوتاه مدت احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در نمودار نفت خام برنت، قیمت در ادامه حرکت صعودی به  PRZ مقاومتی حاصل از سطح 65.81، میانگین میان مدت 89 و ابر کومو در تایم فریم چهارساعته رسیده و نسبت به آن واکنش اصلاحی داشته است و در کوتاه مدت احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.