دلار استرالیا به دلار، بامداد امروز نتایج نشست شورای سیاستگذاری پولی رزرو بانک

دلار استرالیا به دلار،

بامداد امروز نتایج نشست شورای سیاستگذاری پولی رزرو بانک استرالیا اعلام شد که تغییری در نرخ بهره ایجاد نشد اما بر نظر قبلی رزرو بانک برای آینده نرخ بهره تاکید شد که طی آن احتمال داده شده است که تغییر بعدی در نرخ بهره افزایشی خواهد بود و همین موضوع موجب افزایش تقاضا برای دلار استرالیا گردید. در حال حاضر روند میان مدت قیمت صعودی است اما در بلند مدت قیمت به میانگین 200 روزه واکنش برگشتی داشته است و در ادامه واکنش قیمت نسبت به این محدوده با اهمیت است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.