دلار استرالیا به دلار، با توجه به تاثیرپذیری زیاد اقتصاد استرالیا از چین و شرق آسیا

دلار استرالیا به دلار،

 با توجه به تاثیرپذیری زیاد اقتصاد استرالیا از چین و شرق آسیا، در حال حاضر با کاهش شاخص های اقتصادی در چین تقاضا برای دلار استرالیا هم کاهش یافته و قیمت روندی نزولی دارد و احتمال اول در میان مدت و کوتاه مدت نیز ادامه این روند خواهد بود. سطح حمایت ماژور 0.7 در برابر کاهش بیشتر قیمت قرار دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.