دلار استرالیا به دلار، با وجود آنکه شاخص های اشتغال و بیکاری استرالیا رشد مناسب و بیش

دلار استرالیا به دلار،

با وجود آنکه شاخص های اشتغال و بیکاری استرالیا رشد مناسب و بیش از انتظاری را نشان داده اند، اما قیمت در شرایط اصلاحی در حرکت است و در میان مدت از سطوح حمایتی با اهمیتی از جمله میانگین های میان مدت و ابر کومو در تایم فریم چهارساعته عبور کرده و احتمال نزول قیمت در کوتاه مدت و میان مدت افزایش یافته است. در بلند مدت نیز قیمت به محدوده مقاومتی با اهمیتی حاصل از ابر کومو و میانگین های میان مدت روزانه رسیده و واکنش برگشتی داشته است که احتمال نزول میان مدت را افزایش می دهد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.