دلار استرالیا به دلار، با کاهش تقاضا برای دلار آمریکا، قیمت صعودی شارپی

دلار استرالیا به دلار، با کاهش تقاضا برای دلار آمریکا، قیمت صعودی شارپی داشته استو در حال حاضر به محدوده مقاومتی ماژور 0.7335 رسیده و واکنش قیمت نسبت به این محدوده تعیین کننده است. احتمال اول در کوتاه مدت اصلاح و برگشت در این محدوده است اما در میان مدت احتمال اول همچنان ادامه روند صعودی خواهد بود. اخبار تورمی امروز از بازار آمریکا نیز می تواند بر این روند تاثیرگذار باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.