دلار استرالیا به دلار، در ادامه روند نزولی قیمت به محدوده حمایتی ماژور

دلار استرالیا به دلار،

در ادامه روند نزولی قیمت به محدوده حمایتی ماژور 0.7 تا 0.7020 رسیده و نتوانسته از این محدوده عبور کند و نسبت به آن واکنش اصلاحی و برگشتی داشته است که در کوتاه مدت احتمال ادامه این اصلاح وجود دارد اما در میان مدت همچنان احتمال اول ادامه روند نزولی با پایان اصلاح خواهد بود. همچنان این محدوده PRZ در برابر قیمت است و واکنش قیمت نسبت به آن تعیین کننده است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.