دلار استرالیا به دلار، قیمت در بلند مدت به سقف سه ساله خود در محدوده 0.81 رسیده

در جفت ارز دلار استرالیا به دلار، قیمت در بلند مدت به سقف سه ساله خود در محدوده 0.81 رسیده و واکنشی اصلاحی به این محدوده داشته و در میان مدت با عبور از سطوح حمایتی با اهمیت احتمال نزول و اصلاح بیشتر در میان مدت را افزایش داده است. شاخص هایی اقتصادی استرالیا هم کمتر از حد انتظار اعلام شده و رزرو بانک هم برنامه ای برای افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک ندارد و مجموع این موارد احتمال نزول بیشتر قیمت در میان مدت را تقویت می کند.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.