دلار استرالیا به دلار، قیمت پس از اصلاحی کوتاه مدت و با رسیدن به سطح پایین

دلار استرالیا به دلار، قیمت پس از اصلاحی کوتاه مدت و با رسیدن به سطح پایین کانال صعودی به موج صعودی بازگشته و احتمال اول در کوتاه مدت و میان مدت ادامه روند صعودی خواهد بود. در بلند مدت هم قیمت به سطح بالای ابر کوموی روزانه واکنش برگشتی داشته و به موج صعودی بازگشته و احتمال تغییر روند بلند مدت قیمت افزایش یافته است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.