دلار استرالیا به دلار ، بامداد امروز دو شاخص با اهمیت نرخ بیکاری و تغییرات

دلار استرالیا به دلار ،  بامداد امروز دو شاخص با اهمیت نرخ بیکاری و تغییرات اشتغال ماه گذشته استرالیا اعلام شد، که بهتر از انتظار ها بود و هم نرخ بیکاری در 5 درصد تثبیت شد و هم بیش از 32 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است، که همین موضوع تقاضا را برای دلار استرالیا افزایش داده و قیمت یک روند شارپی صعودی را دنبال می کند. در حال حاضر قیمت به محدوده مقاومت ماژور و با اهمیت 0.73 رسیده و واکنش قیمت نسبت به این محدوده تعیین کننده است. احتمال اول ادامه روند صعودی است، اما احتمال اصلاح کوتاه مدت در این محدوده مهم برگشتی وجود دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.