دلار به دلار کانادا، در حال حاضر قیمت در میان مدت روندی صعودی دارد و در کوتاه مدت در شرایط و موج اصلاحی در حرکت است

در جفت ارز دلار به دلار کانادا، روز جمعه آماری ضعیف و دور از انتظار از شرایط اشتغال و بیکاری در کانادا اعلام گردید که در ابتدا واکنشی شارپی را در بازار بهمراه داشت که در ادامه با اصلاح هیجان همراه بود. در حال حاضر قیمت در میان مدت روندی صعودی دارد و در کوتاه مدت در شرایط و موج اصلاحی در حرکت است. در میان مدت همچنان احتمال اول ادامه روند صعودی با پایان اصلاح خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.