دلار به دلار کانادا، پس از یک حرکت صعودی و عبور قیمت از مقاومت های میان مدت

دلار به دلار کانادا،

پس از یک حرکت صعودی و عبور قیمت از مقاومت های میان مدت، با کاهش تقاضا برای دلار آمریکا، قیمت به موج نزولی بازگشته است و در آستانه تشکیل الگوی برگشتی دو قلوی سقف در میان مدت قرار دارد و خط گردن آن محدوده ماژور و با اهمیت 1.3196 است و عبور قیمت از این محدوده که سطح پایین ابر کوموی چهارساعته نیز محسوب می شود می تواند نشانه مهمی از کاهش بیشتر قیمت در میان مدت و همچنین بلند مدت باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.