دلار به ین، با ادامه افزایش تقاضا برای دلار در برابر ین، قیمت در آستانه عبور معتبر

دلار به ین،

با ادامه افزایش تقاضا برای دلار در برابر ین، قیمت در آستانه عبور معتبر از میانگین 34 روزه و میانگین 22 در تایم فریم چهار ساعته قرار دارد اما همچنان سطح ماژور مقاومتی 110 در برابر صعود قیمت قرار دارد و واکنش قیمت نسبت به این محدوده تعیین کننده است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.