دلار به ین، با توجه به توافق احزاب آمریکا برای تامین بودجه دولت فدرال و افزایش

دلار به ین،

با توجه به توافق احزاب آمریکا برای تامین بودجه دولت فدرال و افزایش تقاضا برای دلار، قیمت پس از بیش از یکماه مقاومت 110 را شکسته و احتمال صعود قیمت در میان مدت افزایش یافته است. در بلند مدت نیز قیمت از محدوده ابر کومو با اعتبار گذشته و احتمال صعود قیمت افزایش یافته است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.