روز گذشته شاخص مهم تورمی قیمت مصرف کننده آمریکا اعلام شد، که بیش از پیش بینی ها بود و کاهش مورد نظر فعالین را نداشت و موجب شد که انتظارات نرخ بهره ای تقویت شود

روز گذشته شاخص مهم تورمی قیمت مصرف کننده آمریکا اعلام شد، که بیش از پیش بینی ها بود و کاهش مورد نظر فعالین را نداشت و موجب شد که انتظارات نرخ بهره ای تقویت شود. همین موضوع سطح تقاضا در بازار های مالی و سهام را کاهش داده و موجب حرکات اصلاحی در شاخص های سهام شد. از نظر تکنیکالی، شاخص داوجونز روند مشخصی را در میان مدت و کوتاه مدت دنبال نمی کند و اخبار امروز از شاخص ماهانه خرده فروشی می تواند بر روند تقاضا برای بازار سهام و شاخص های سهام تاثیرگذار باشد. شاخص خرده فروشی از شاخص های پیش آگاهی دهنده درباره رکود اقتصادی هستند و ماه گذشته افت بیش از انتظار این شاخص تاثیرات با اهمیتی در روند قیمت ها داشت. امروز پیش بینی شده که این شاخص با افزایش همراه باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.