روز گذشته متن مذاکرات نشست پیشین فدرال رزرو منتشر شد، که نشان می داد که اعضا همچنان با ادامه سیاست های انقباضی برای کنترل تورم همسو هستند. برخی از اعضا حتی با افزایش

روز گذشته متن مذاکرات نشست پیشین فدرال رزرو منتشر شد، که نشان می داد که اعضا همچنان با ادامه سیاست های انقباضی برای کنترل تورم همسو هستند. برخی از اعضا حتی با افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره مشکلی نداشتند. ضمن اینکه از نظر اعضا شرایط بازار اشتغال بهتر از انتظار ها ست و تقاضا برای نیروی کار همچنان بالاست. داده های اشتغال که روز 10 مارچ اعلام می شود، می تواند بر تصمیمات نشست آتی در روز 22 مارچ تاثیرگذار باشد. روز گذشته گزارش های برخی شرکت های فن آوری و بویژه Nvidia اعلام شد، که شرایط بهتر از انتظاری داشت و موجب افزایش شاخص های سهام شده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.