روز گذشته مطابق با انتظارها نرخ بهره فدرال رزرو 0.75 درصد افزایش یافت، که پیش از این فعالین این میزان افزایش را در بسیاری از محاسبات خود لحاظ کرده بودند

 روز گذشته مطابق با انتظارها نرخ بهره فدرال رزرو 0.75 درصد افزایش یافت، که پیش از این فعالین این میزان افزایش را در بسیاری از محاسبات خود لحاظ کرده بودند و در انتظار بودند که شاید خبر افزایش بیش از این مقدار بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد، اما شرایط مطابق با انتظارات پیش رفت و تغییر مهمی نیز در بیانیه فدرال رزرو دیده نشد. واکنش بازار های مالی، کالا و ارز نیز بهمین دلیل متفاوت بود. بازار های مالی و سهام با افزایش تقاضا مواجه شدند که نشان میداد فعالین بازار های سهام افزایش 0.75 درصدی را از قبل لحاظ کرده و پذیرفته بودند و فشار فروش نتوانست روند بازار را تغییر دهد و شاخص های سهام در موج میان مدت صعودی در حرکت هستند.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.