سرانجام دولت خانم ترزا می رای موافق مجلس عوام بریتانیا را برای طرح برگزیت خود که همراه با خروج نرم و ایجاد

سرانجام دولت خانم ترزا می رای موافق مجلس عوام بریتانیا را برای طرح برگزیت خود که همراه با خروج نرم و ایجاد بازار مشترک است، گرفت و همین طرح برنامه آینده مذاکرات بریتانیا را تعیین خواهد کرد. امروز ساعت 12:30 بوقت تهران هم آقای مارک کارنی رییس بانک مرکزی بریتانیا سخنرانی خواهد داشت و ساعت 13 نیز آمار اشتغال و بیکاری این کشور اعلام میشود . پیش بینی شده است که میزان مطالبات بیمه بیکاری تا حدودی افزایش داشته است که می تواند تقاضا را برای پوند کاهش دهد. امروز ساعت 18:30 بوقت تهران آقای جروم پاول رییس فدرال رزرو نیز در برابر سنای آمریکا سخنرانی و گزارش کار خواهد داشت. اما از نقطه نظر تکنیکی قیمت در میان مدت به سطح بالای چنگال اندروز نزولی رسیده و نسبت به آن واکنش برگشتی داشته است و احتمال اول در میان مدت ادامه روند نزولی با پایان اصلاح خواهد بود. در بلند مدت قیمت همچنان در شرایط اصلاحی در حرکت است و احتمال اول در بلند مدت نیز ادامه روند نزولی با پایان اصلاح و رنج خواهد بود. سطح ماژور 1.3027 در برابر نزول قیمت قرار دارد. در کوتاه مدت قیمت در محدوده میانگین ها و ابر کومو در تایم فریم سی دقیقه رنج شده و روند مشخصی ندارد و بازار بیشتر در انتظار اخبار امروز از شرایط اشتغال و بیکاری بریتانیاست که احتمالا موجب کاهش تقاضا برای پوند می گردد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.