سهام شرکت Microsoft در یک صعود رالی وار به محدوده مقاومتی 276 دلاری رسیده که بالاترین سقف قیمتی در بیش از شش ماه اخیر است و با توجه به افزایش تقاضا برای سهام های فن آوری، مومنتوم زیادی نشان می دهد

سهام شرکت Microsoft در یک صعود رالی وار به محدوده مقاومتی 276 دلاری رسیده که بالاترین سقف قیمتی در بیش از شش ماه اخیر است و با توجه به افزایش تقاضا برای سهام های فن آوری، مومنتوم زیادی نشان می دهد که می تواند منجر به عبور قیمت از این محدوده مهم مقاومتی باشد. در صورتی که این عبور معتبر صورت گیرد، احتمال صعود در میان مدت تقویت خواهد شد و محدوده سقف 294 دلاری در برابر صعود قیمت خواهد بود. در حال حاضر و در پیش بازار قیمت سهام در محدوده 276 دلاری در نوسان است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.