شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا روز گذشته با افزایش بیش از انتظاری اعلام شد، که موجب افزایش سطح تقاضا برای دلار گردید. شاخص داوجونز نیز پس از یک اصلاح کوتاه مدت

شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا روز گذشته با افزایش بیش از انتظاری اعلام شد، که موجب افزایش سطح تقاضا برای دلار گردید. شاخص داوجونز نیز پس از یک اصلاح کوتاه مدت در واکنش به این خبر، به موج صعودی بازگشته و فعالین در انتظار اخبار تورم ماهانه مخارج مصرف شخصی در آمریکا هستند، که در صورتی که با افزایش بیش از 0.2 درصد ماهانه همراه باشد می تواند سطح تقاضا برای دلار را افزایش دهد و موجب کاهش ریسک پذیری در بازار های مالی و سهام شود.

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت پس از اصلاح کوتاه مدت نزولی روز گذشته، به موج صعودی بازگشته، و در ادامه واکنش قیمت نسبت به میانگین 34 روزه با اهمیت خواهد بود. در کوتاه مدت احتمال صعود قیمت به محدوده 85 دلاری تقویت شده است و در میان مدت واکنش به این محدوده تعیین کننده است.

در بازار طلا، با توجه به افزایش بیش از انتظار شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا و افزایش تقاضا برای دلار، قیمت طلا در شرایط اصلاح نزولی قرار گرفت، که در حال حاضر این اصلاح پایان یافته و در کوتاه مدت احتمال صعود وجود دارد. هر چند فعالین در انتظار اعلام شاخص ماهانه تورم مخارج مصرف کننده هستند، که پیش بینی شده با افزایش 0.2 درصدی همراه بوده است. در صورتی که عدد اعلامی بیشتر از این میزان باشد، می تواند تقاضا برای دلار را افزایش دهد و قیمت طلا واکنش کوتاه مدت نزولی داشته باشد. در دیگر سناریو در صورتی که عدد اعلامی کمتر از 0.2 درصد باشد، به معنای کاهش سطح تورم مخارج مصرف شخصی است و می تواند انتظارت نرخ بهره ای را تا حدودی کاهش داده و موجب کاهش تقاضا برای دلار شود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.