شاخص داوجونز در ادامه روند صعودی به محدوده مقاومتی ماژور 33000 واحدی رسیده و واکنش به این محدوده تعیین کننده است. با توجه به کاهش انتظارات

شاخص داوجونز در ادامه روند صعودی به محدوده مقاومتی ماژور 33000 واحدی رسیده و واکنش به این محدوده تعیین کننده است. با توجه به کاهش انتظارات نرخ بهره ای و احتمال کم شدن شتاب در سیاست های انقباضی فدرال رزرو، در کوتاه مدت و میان مدت احتمال صعود شاخص افزایش یافته و در صورت عبور از محدوده گفته شده، این احتمال تقویت خواهد شد. امروز انتخابات سراسری آمریکا نیز به انجام خواهد رسید و با مشخص شدن نتایج اولیه و در ادامه نهایی این انتخابات، احتمال حرکات نوسانی در بازار های مالی، کالا، ارز و سهام وجود دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.