شاخص داوجونز در ادامه روند میان مدت نزولی به محدوده حمایتی ماژور 32511 واحدی رسیده و واکنش به این محدوده تعیین کننده است. در بیش از سه ماه گذشته شاخص

شاخص داوجونز در ادامه روند میان مدت نزولی به محدوده حمایتی ماژور 32511 واحدی رسیده و واکنش به این محدوده تعیین کننده است. در بیش از سه ماه گذشته شاخص در بالای این محدوده در نوسان بوده است و در کوتاه مدت احتمال حرکات اصلاحی برگشتی در این محدوده وجود دارد. این در حالی است که شاخص سفارشات کالاهای با دوام و همچنین شاخص اطمینان مصرف کنندگان در آمریکا کاهش داشته، که در میان مدت می تواند سطح تقاضا و ریسک پذیری را در بازار های سهام کاهش دهد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.