شاخص داوجونز پس از اصلاح زمانی کوتاه مدتی به موج صعودی بازگشته و احتمال اول در کوتاه مدت و میان مدت ادامه روند صعودی خواهد بود

شاخص داوجونز پس از اصلاح زمانی کوتاه مدتی به موج صعودی بازگشته و احتمال اول در کوتاه مدت و میان مدت ادامه روند صعودی خواهد بود. در حال حاضر خوش بینی ها به بازگشت کسب و کار به شرایط طبیعی در آمریکا افزایش یافته و این موضوع سطح ریسک پذیری را افزایش داده است، و این در حالی است که بازدهی اوراق خزانه داری همچنان در شرایط صعودی در حرکت است و انتظارات تورمی افزایش یافته، با این وجود شاخص داوجونز در حال تشکیل یک سقف جدید تاریخی است.

در بازار نفت و در شاخص نفت برنت، قیمت در میان مدت و کوتاه مدت همچنان قیمت در شرایط رنج و خنثی در حرکت است و در میانه دو سطح حمایتی و مقاومتی 60 و 65 دلاری در نوسان است و روند مشخصی را دنبال نمی کند و در ادامه واکنش قیمت نسبت به این دو محدوده با اهمیت خواهد بود.

در بازار طلا، قیمت پس از عبور از خط روند نزولی میان مدت، نتوانست از میانگین 34 روزه عبور کند و در حال حاضر تشکیل یک کانال افقی میان مدت داده است و در میانه دو محدوده 1758 و 1676 دلاری در نوسان است. در حال حاضر با رسیدن به سقف محدوده، در شرایط اصلاحی در حرکت است و سطوح میان مدت حمایتی را شکسته و احتمال نزول قیمت طلا در کوتاه مدت افزایش یافته است، اما در میان مدت روند مشخصی را دنبال نمی کند و واکنش قیمت نسبت به محدوده های گفته شده تعیین کننده خواهد بود.

در برابری یورو به دلار، قیمت در محدوده مهم میانگین 34 روزه رنج شده و نتوانسته از این محدوده عبور کند و در کوتاه مدت و میان مدت روند مشخصی را دنبال نمی کند. اعلام شاخص های تورمی امروز در آمریکا می تواند بر این روند تاثیرگذار باشد.

در برابری پوند به دلار، قیمت با رسیدن به حمایت ماژور 1.3670 ، نسبت به آن واکنش برگشتی داشته است، ولی هنوز در شرایط اصلاحی در میانه روند نزولی در حرکت است و تمایل به نزول میان مدت همچنان وجود دارد، اما در کوتاه مدت احتمال اول ادامه اصلاح و صعود خواهد بود. این در حالی است که امروز شاخص تولیدات کارخانه ای بهتر از انتظارها اعلام شد، اما شاخص تولید ناخالص داخلی ضعیف تر از انتظارات بود. در میان مدت اما واکنش قیمت نسبت به محدوده حمایتی 1.3670 تعیین کننده خواهد بود. ضمن اینکه اخبار امروز از شاخص تورمی قیمت مصرف کننده در آمریکا نیز بر روند کوتاه مدت قیمت تاثیرگذار خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.